Επικοινωνία

Επικοινωνία


  Λογότυπο/εκτύπωσηΙστοσελίδα στο ΔιαδίκτυοΗλεκτρονικό εμπόριοΠροσαρμοσμένες εφαρμογές


  0-500€500-2000€2000-5000€+5000€

  Απόρρητο

  Italix Sas του Andrea Sivieri και συνεργάτες

  Κωδικός ΦΠΑ και φορολογικός κωδικός 04311980280 - Αριθμός REA VI 380879
  Τηλ. 049.8809606 - Φαξ. 049.9861223

  Sede legale: viale dell’Industria 37 – 36100 Vicenza (VI)

  Γραφεία πωλήσεων: via Rovigo 27 - 35142 Padova (PD)