Επικοινωνία

Επικοινωνία


Λογότυπο/εκτύπωσηΙστοσελίδα στο ΔιαδίκτυοΗλεκτρονικό εμπόριοΠροσαρμοσμένες εφαρμογές


0-500€500-2000€2000-5000€+5000€Italix Sas του Andrea Sivieri και συνεργάτες

Κωδικός ΦΠΑ και φορολογικός κωδικός 04311980280 - Αριθμός REA VI 380879
Τηλ. 049.8809606 - Φαξ. 049.9861223

Έδρα: via Divisione Folgore 5/B - 36100 Vicenza (VI)

Γραφεία πωλήσεων: via Rovigo 27 - 35142 Padova (PD)